loading
Var god vänta...
Skip primary navigation
24 juni 2015

Jaguar Land Rover-projekt för att upptäcka och sprida information om väggropar

Jaguar Land Rover forskar kring en ny teknik för uppkopplade bilar som innebär att ett fordon kan identifiera platsen och allvarlighetsgraden på väggropar, trasiga brunnslock och manhålsluckor och sedan dela med sig av dessa uppgifter till andra fordon och vägmyndigheter för att hjälpa dem prioritera reparationer.

Om en bil kan få en varning från ett annat fordon om allvarliga väggropar eller trasiga manhålsluckor längre fram på vägen, skulle föraren kunna sakta ner och undvika faran. Eller så skulle bilen kunna anpassa fjädringen för att lindra stötarna och göra färden behagligare. Det skulle kunna bidra till att minska risken för punkteringar, skador på hjul och fordon samt trafikolyckor. Kostnaderna för fordonsskador som orsakas av väggropar i Storbritannien uppskattas till GBP 2,8 miljarder varje år.

Dr Mike Bell, Global Connected Car Director på Jaguar Land Rover, berättar: ”Våra Range Rover Evoque och Discovery Sport som är utrustade med MagneRide har avancerade sensorer som gör att bilen kan profilera vägytan under hjulen och identifiera väggropar, upphöjda manhålsluckor och trasiga brunnslock. Genom att övervaka bilens rörelse och förändringar av fjädringens höjd kan bilen hela tiden anpassa fjädringskarakteristiken, vilket innebär att passagerarna åker bekvämare över ojämna eller skadade vägytor.

”Samtidigt som detta gör åkturen bekvämare för våra kunder anser vi att det finns en enorm potential i att omvandla informationen från dessa bilars sensorer till stordata och sprida den till nytta för andra trafikanter. Det skulle kunna bidra till att undvika miljarder pund i fordonsskador och göra vägreparationer effektivare.”

Förutsägelser om Väggropar på vägen mot autonom körning

”För närvarande kommer de mest tillförlitliga uppgifterna från när bilen har kört över väggropen eller manhålet”, tillägger Mike Bell. ”Så vi undersöker även hur vi skulle kunna förbättra mätning och noggrannhet för upptäckt av väggropar genom att skanna vägen framför, så att bilen kan förutsäga hur allvarliga de är innan den kommer i närheten av dem.

 ”I slutänden är avkänning av vägen framför och bedömning av faror en viktig byggsten på vår resa mot den autonoma bilen. I framtiden tittar vi på att utveckla system som automatiskt skulle kunna leda en bil förbi väggropar utan att bilen lämnar sitt körfält och utgör en fara för andra förare.Om risken med en väggrop är tillräckligt stor, skulle säkerhetssystem kunna sakta ner eller till och med stanna bilen för att minimera stöten. Detta skulle kunna bidra till att göra framtida autonom körning till en säker och njutbar verklighet.”

VÄGGROPSVARNING OCH VÄGREPARATIONER

Jaguar Land Rovers forskningsteam kommer även att arbeta med stadsfullmäktige i Coventry som innovationspartner för att förstå hur vägprofilsinformation skulle kunna spridas till vägmyndigheter, och exakt vilka uppgifter som skulle vara till störst nytta för deras vägunderhållspersonal vid identifiering och prioritering av reparationer.

Rachel Lancaster, ledamot i Coventrys stadsfullmäktige och medlem i utskottet för offentliga tjänster, säger: ”Som ett led i vår strategi för ”smarta städer” kommer vi att undersöka hur Jaguar Land Rovers varningssystem för väggropar skulle kunna förse oss med data i realtid från tusentals uppkopplade bilar över hela vårt vägnät. Det skulle kunna ge oss en mycket noggrann bild av skador på vägytor, manhål och brunnar i realtid, minut för minut.

”Vi samlar redan in massor av data som vi själva övervakar noga, men med hjälp av den här sortens extra information skulle vi kanske kunna förbättra våra underhållsprogram ytterligare och spara skattemedel.”

Projektet kommer även att undersöka huruvida Jaguar Land Rovers experimentella kamera skulle kunna ta en bild av väggropen eller det skadade manhålet och dela med sig av denna information till vägmyndigheterna tillsammans med en GPS-position.

”Vi har bara börjat utforska hur vi skulle kunna använda denna teknik, men data som innehåller allvarlighetsgrad, exakt position och en bild har enorm potential”, tillägger Lancaster. ”Det här är precis den typ av information som skulle kunna hjälpa oss att identifiera orsaken till problemet, prioritera det och kontakta ägaren till manhålet eller brunnen för att få det åtgärdat snabbare.”