loading
Var god vänta...
Skip primary navigation

DIESELAVGASVÄTSKA (DEF)

EURO 6, DIESELMOTORER OCH SELEKTIV KATALYTISK REDUKTION: DET DU BEHÖVER VETA

Vi förklarar vad utsläppslagstiftningen Euro 6 innebär för våra bilar, förare och miljön.


VAD ÄR EURO 6?

Euro 6 är en del av europeisk lagstiftning som syftar till att göra bilar mer miljövänliga genom att begränsa deras avgasutsläpp. Lagstiftningen anger gränser för hur mycket kväveoxid- (NOx) och kolvätegaser som ett fordon får släppa ut per kilometer.

Enligt den nya Euro 6-lagstiftningen gäller olika begränsningar för bensin- och dieselbilar. För dieselbilar har den tillåtna nivån för NOx-utsläpp sänkts till 80 mg/km (från 180 mg/km), medan den tillåtna nivån för kolväteutsläpp har sänkts till 170 mg/km (från 230 mg/km). För bensinbilar ligger den tillåtna nivån för NOx-utsläpp kvar på 60 mg/km, medan den tillåtna nivån för kolväteutsläpp är kvar på 100 mg/km.Precis som andra biltillverkare är Jaguar förpliktigade enligt lag att uppfylla dessa nya bestämmelser senast följande datum:  

 • Från och med den 1 februari 2015 måste alla nyintroducerade fordon uppfylla Euro 6-standarder. Detta omfattar alla nya modeller på marknaden, till exempel JAGUAR XE
 • Fordon som redan finns till försäljning måste uppfylla Euro 6 senast den 1 september 2015, men:
  • o Individuella fordon som redan finns till försäljning och som byggdes av och skickades från tillverkaren före den 1 juni 2015 får fortsätta att säljas fram till den 1 september 2016. Tillverkaren måste emellertid ansöka om undantag i dessa fall.
Jaguar - Diesel Exhaust Fluid

VAD ÄR SELEKTIV KATALYTISK REDUKTION (SCR)?

Tekniken selektiv katalytisk reduktion (SCR) finns i alla Jaguars dieselbilar från och med modellår 2016. Den gör att Jaguar kan uppfylla utsläppskraven enligt Euro 6 genom att nivåerna av kväveoxid (NOx) i avgaserna sänks med upp till 90 %. Förutom en ny generation av katalysator kräver SCR-tekniken användning av dieselavgasvätska (DEF).

SE DIGITAL HANDBOK

VAD ÄR DIESELAVGASVÄTSKA (DEF)?

DEF, även känd som AdBlue®, AUS 32 och ARLA 32, är en icke-giftig, färglös, luktlös och icke-brandfarlig vätska. DEF förvaras i en särskild tank i din bil och sprutas in i avgassystemet för att rengöra avgaserna. Vätskan bryter ner avgasernas kväveoxider (NOx) i ofarlig vattenånga och kvävgas.

Jaguar - Diesel Exhaust Fluid

TILLGÅNG TILL DEF

Det är viktigt att din bil alltid har tillgång till DEF, eftersom EU-lagstiftningen innebär att du inte får starta motorn utan vätskan. På din bils informationsdisplay får du ett varningsmeddelande i förväg när din DEF-nivå är låg och en varning i god tid så att du hinner boka tid för påfyllning. Din lokala Jaguar-återförsäljare/auktoriserade verkstad fyller också på tanken som en del av det planerade underhållet av din bil. Vänligen se din ägarhandbok för ytterligare information.

SE DIGITAL HANDBOK
Jaguar - Diesel Exhaust Fluid

HUR VET JAG OM MINA DEF-NIVÅER ÄR LÅGA?

På informationsdisplayen visas en rad meddelanden när DEF-nivån börjar bli låg.

 1. Det första meddelandet anger att DEF-nivån är sådan att påfyllning rekommenderas
 2. Det andra meddelandet åtföljs av en GUL varningssymbol och uppmanar till påfyllning av DEF-tanken
 3. Det tredje meddelandet startar en nedräkning av den återstående körsträckan tills DEF-tanken är tom och bilen inte längre kommer att kunna startas
 4. Det slutliga meddelandet åtföljs av en RÖD varningssymbol och visas när den återstående körsträckan är noll, och anger att inga fler starter är möjliga förrän DEF har fyllts på i tanken

SE DIGITAL HANDBOK

OBS: När DEF-nivån börjar bli låg visas ett meddelande på informationsdisplayen. Fyll DEF-tanken igen så snart som möjligt. En Jaguar-återförsäljare/auktoriserad verkstad kan kontaktas för ombesörjning av en fullständig DEF-påfyllning. Vid behov kan DEF fyllas på med hjälp av droppfria påfyllningsflaskor som finns hos Jaguar-återförsäljare/auktoriserade verkstäder. En genomsnittlig förbrukning av DEF är 1 liter per 800 km (500 miles). Förbrukningen kan emellertid variera kraftigt beroende på körsätt, väder och vägförhållanden.VANLIGA FRÅGOR

Allmänt

HUR OFTA BÖR JAG FYLLA PÅ DEF?

Förbrukningen av DEF kan variera kraftigt. En genomsnittlig förbrukning av DEF kan vara 1 liter per 800 km (500 miles), men denna förbrukning kan mer än fördubblas beroende på körsätt, väder och vägförhållanden.


VAD HÄNDER OM DEF TAR SLUT?

Om DEF tar slut kommer din Jaguar inte att kunna startas igen när du har stängt av motorn. Detta är ett krav i utsläppslagstiftningen Euro 6. Tanken måste då fyllas på med minst 3,6 liter DEF innan bilen kan startas.

HUR BÖR JAG FÖRVARA DEF?

Förvara alltid DEF i dess ursprungliga förpackning och följ tillverkarens rekommendationer om förvaring och hantering som finns på flaskan. DEF bör aldrig förvaras i bilen.


Underhåll

HUR KONTROLLERAR JAG MIN DEF-NIVÅ?

Körsträckan tills det är dags för din nästa DEF-påfyllning kan när som helst visas på informationsdisplayen i instrumentpanelen.

Följ dessa enkla steg:

 1. Slå på tändningen men starta inte motorn.
  (Kontrollera att en giltig smart key finns i bilen och se till att bromspedalen inte är nedtryckt. Håll nere motorns START/STOPP-knapp tills instrumentpanelens varningslampor tänds)
 2. Tryck på OK-knappen på ratten för att komma till huvudmenyn.
  (På vissa modeller ska du trycka flera gånger på OK-knappen tills Förarassistans visas)
 3. Använd nedåt-pilen på rattkontrollen för att skrolla ner och markera Fordonsinformation.
 4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.
 5. Skrolla ner för att markera Dieselavgasvätska.
  (På vissa modeller visas detta som Nästa service)
 6. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val. Då visas dieselavgasvätskans räckvidd.

* Alla bilar är inte utrustade för att kunna visa ovanstående information. Kontakta din återförsäljare/auktoriserade verkstad för närmare detaljer.

KAN JAG FYLLA PÅ DEF-TANKEN SJÄLV?

Ja, du kan köpa 1,89-liters droppfria flaskor med DEF hos din lokala Jaguar-återförsäljare/auktoriserade verkstad och fylla på tanken själv. Dessa flaskor är särskilt utformade för att vara lätta att använda och förhindra droppande. Vi rekommenderar inte påfyllning av tanken ur någon annan typ av förpackning.

Häll inga andra vätskor i DEF-tanken eller DEF som inte uppfyller standard ISO22241-1 eller DIN 70070, eftersom detta kan äventyra din bils korrekta funktion.

Om du råkar hälla DEF i din bränsletank ska du INTE starta motorn utan kontakta din lokala Jaguar-återförsäljare/vägassistans omedelbart.

Tankstationernas DEF-pumpar för transportbilar får aldrig användas, eftersom flödeshastigheten ur dem är för hög och detta skadar bilens DEF-tank.

Se din ägarhandbok för anvisningar om hur du fyller på din DEF-tank.


Säkerhet

ÄR DEF FARLIG?

DEF är visserligen ofarlig, men om den skulle komma i kontakt med någon del av din kropp eller av misstag förtäras ska du läsa informationen på förpackningen och söka medicinsk rådgivning. Om DEF kommer i kontakt med lacken på din Jaguar ska du helt enkelt torka rent och sedan skölja ytan med tvålvatten. DEF kan dock ge fläckar på inredning och kläder. Vid spill ska DEF därför avlägsnas omedelbart med hjälp av kallt vatten och en fuktig trasa.

För mer information om DEF, kontakta din lokala Jaguar-återförsäljare eller se din ägarhandbok.


För mer information om DEF, kontakta din lokala Jaguar-återförsäljare eller se din ägarhandbok. for at få flere oplysninger. AdBlue® är ett registrerat varumärke som tillhör Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).Hittar du inte det du söker?

KONTAKTA OSS  HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE

 • Jaguar XE
 • Jaguar XJ
 • Jaguar E-PACE
 • Jaguar F-PACE
 • Jaguar I-PACE