loading
Var god vänta...
Skip primary navigation

OM JAGUAR

ÅTERVINNING AV FORDON

Som ett led i vårt miljöåtagande har vi utvecklat ett komplett program för återvinning av fordon. Det omfattar riktlinjer för design med hänsyn till återvinning, ökad användning av återvunna material samt minskning av farliga material.

  • Jaguar XE
  • Jaguar XJ
  • Jaguar E-PACE
  • Jaguar F-PACE
  • Jaguar I-PACE

Program för återvinning av fordon

I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent. Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem Bilretur; www.bilretur.se.

Vad som gäller för producentansvaret kan du läsa mer om på BIL Swedens hemsida, här följer en länk till sidan. Se också de informationsfoldrar som är framtagna, du finner dem i högerspalten på hemsidan:

Bilsweden