loading
Var god vänta...
Skip primary navigation

OM JAGUAR

  • Jaguar XE
  • Jaguar XJ
  • Jaguar E-PACE
  • Jaguar F-PACE
  • Jaguar I-PACE

POLICY FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Vår filosofi 
På Jaguar Land Rover ingår hållbar utveckling som en del i vårt sätt att arbeta. Den utgör ett kärnvärde som driver vår verksamhets framgång på lång sikt. Vi anser att den är en grundläggande förutsättning för att bibehålla våra varumärkens starka rykte, säkra våra tillverkningstillstånd, skapa tillväxt och behålla våra intressenters förtroende. 

Våra principer 
Jaguar Land Rover åtar sig att agera ansvarsfullt och etiskt gentemot sina arbetsgivare, aktieägare, kunder, leverantörer, återförsäljare och gentemot samhället och miljön – i all affärsverksamhet över hela världen. 

Jaguar Land Rover satsar aktivt på branschledande hållbar innovation över hela produktlivscykeln – från design och tillverkning till användning och utrangering – för att kunna leverera produkter som gagnar våra kunder och samtidigt bidrar till ett mer hållbart samhälle. 

Jaguar Land Rover strävar efter att säkra sin framgång genom att investera i sina medarbetare och i forskning och utveckling, aktivt styra sin sociala och miljömässiga påverkan och att planera för en övergång till en värld med låga koldioxidutsläpp. 

Det är Jaguar Land Rovers policy att uppfylla eller överträffa lagkrav och regelverk i alla sina aktiviteter och att visa sitt ansvar gentemot intressenter genom regelbunden och öppen rapportering av verksamhetens resultat. 

Våra åtaganden 
Samhället: 
Vi ska på ett positivt sätt samverka med samhället lokalt och globalt för att säkerställa att vår närvaro skapar mervärde och fördelar. Centralt i detta är vår satsning på våra anställdas välmående och utveckling samt vårt stöd av sociala och humanitära projekt. 

Miljön: 
Vi strävar efter att hela tiden förbättra verksamhetens och produkternas miljöprestationer genom att minska utsläppen, bevara naturresurser och optimera användningen av hållbar energi och hållbara material. Detta backas upp av vår investering i forskning inom innovationer i teknikens framkant på miljöområdet.

Kunder och produkter: 
Vi förklarar vår strävan att leverera exceptionella produkter och tjänster som tillfredsställer våra kunders behov och främjar och bidrar till att möjliggöra en övergång till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. 

Leverantörer: 
Vi förväntar oss bästa uppträdande och prestationer rakt igenom vår leverantörskedja. Vi verkar för ett rättvist och ansvarsfullt företagande och uppmuntrar samarbete för att nå hållbara lösningar. 

Ralf Speth 
Chief Executive Officer