loading
Var god vänta...
Skip primary navigation

LÄR DIG MER OM ELFORDON

Elfordon (EV) är ett alternativ med nollutsläpp jämfört med förbränningsmotorn. Tack vare nyligen gjorda investeringar och framsteg inom batteritekniken kan nästa generations elfordon, som I-PACE Concept, erbjuda en spännande ny körupplevelse.

bg-modelDisplay

ELFORDON

Vilken typ av elfordon är I-PACE Concept?

I-PACE Concept är en batteridriven elbil, vilket betyder att den inte har någon förbränningsmotor. I stället för att bränsle (bensin eller diesel) förbränns, kommer kraften från två elmotorer i form av elektricitet som lagras i uppladdningsbara batterier.


Varför skulle jag vilja ha ett elfordon?

För många är detta ett spännande tillfälle att vara bland de första som byter till ett elfordon och får nöjet att uppleva en mycket annorlunda typ av körning och ägande. I-PACE Concept är ett smart val – en snabbare, rymlig, förfinad (tystare) körupplevelse utan att någonsin behöva besöka en tankstation igen. I takt med att elförsörjningen i större utsträckning kommer från förnybara resurser erbjuder elbilar även miljöfördelar jämfört med traditionella förbränningsmotorer. Detta är något som alltmer uppmuntras av regeringar runtom i världen, exempelvis i form av olika bonusar för att sänka inköpskostnader och beskattning av företagsbilar. Detta, tillsammans med elfordonens lägre driftkostnader, skapar ett mycket attraktivt ekonomiskt alternativ för många människor.


Vad är nackdelarna med att äga ett elfordon?

Elfordonens räckvidd (avståndet som de kan köras innan batteriet måste laddas igen) har länge varit ett bekymmer för många människor, något som har gett upphov till begreppet ”räckviddsångest”. Men den senaste utvecklingen inom batteritekniken innebär att bilar som I-PACE Concept nu utgör ett realistiskt alternativ för de flesta, med en räckvidd som överstiger det genomsnittliga pendlaravståndet. Faktum är att många kommer att upptäcka att de bara behöver ladda batteriet en gång i veckan. Vid längre körningar kan det behövas ett stopp för uppladdning av batteriet. Det kan kräva viss planering i förväg, men det blir allt lättare i takt med att offentliga laddningsnätverk fortsätter att byggas ut och snabbladdare får högre effekt.


Finns det andra typer av elfordon? Vad är skillnaden?

Du har kanske hört talas om ordet ”hybrid”. Med detta avses ett fordon som kombinerar en förbränningsmotor med en elmotor. Elhybridfordon (HEV) har oftast ett litet batteri som laddas av motorn genom regenererande bromsning, och de har mycket liten räckvidd vid ren eldrift. Ett laddhybridfordon (PHEV) kan även laddas i en extern elkälla. PHEV-fordon har normalt ett större batteri och större räckvidd än HEV-fordon.   

Dessa ”hybridfordon” har mindre räckvidd vid ren eldrift än batteridrivna elfordon, men de kan fortsätta köra utan tillgång till el. Eftersom de har två kraftkällor är de tyngre än konventionella bilar och inte lika effektiva som batteridrivna elfordon. De kan dämpa ”räckviddsångesten”, i synnerhet som laddinfrastrukturen fortsätter att utvecklas, och kan stödja övergången till en framtid med ren eldrift.


RÄCKVIDD

Kommer ett elfordon att ha tillräcklig räckvidd för min resa?

Moderna batteridrivna premium-elbilar, däribland I-PACE Concept, kan ha en räckvidd på över 500 km*. Så för de flesta förare kommer räckvidden inte att utgöra något problem, i synnerhet inte med en växande offentlig infrastruktur med laddpunkter.

* EU:s testcykel NEDC


Vilka faktorer påverkar räckvidden?

Räckvidden kan påverkas av många faktorer. Räckvidden minskar till exempel om du kör i höga eller låga temperaturer, om du använder värme- eller kylsystemen eller om du utnyttjar fordonets prestanda fullt.


BATTERI

Vad betyder kWh?

Kilowattimmar är ett mått på hur mycket energi som kan lagras i ett batteri. För ett givet fordon kommer ett batteri med större kapacitet – fler kWh – att innebära större räckvidd och/eller högre prestanda.


Påverkas batteriet av temperaturen?

I extrem värme under långa perioder minskar fordonets räckvidd eftersom det krävs energi för att kyla ner batteriet.  På motsvarande sätt minskar räckvidden vid låga temperaturer eftersom energi då behövs för att värma upp batteriet.  Batterier kan förvaras vid så lågt som -40°C, men de måste anslutas och värmas upp till -20°C innan körningen påbörjas. 

Har batteriet någon garanti?

I-PACE Concept kommer att erbjuda en konkurrenskraftig garanti.

LADDNING

Hur laddas elfordon?

Elfordon kan laddas på ett antal olika sätt:

Laddning hemma i ett växelströmsuttag (AC): Elfordon kan anslutas till ett vanligt uttag i hemmet men kommer då att laddas ganska långsamt. Därför rekommenderas användning av ett uppgraderat uttag (t.ex. ett sådant som används för ugnar) eller ännu hellre installation av en laddbox (wallbox) för laddning hemma. Laddtider varierar mellan länder, men normalt är I-PACE Concept fulladdad efter anslutning i en laddbox över natten. Offentlig laddning: Ett växande nätverk av offentliga laddpunkter kan också användas för laddning, oftast för att fylla på batteriet under en resa eller vid en destination. Dessa laddpunkter har högre effekt än hemladdare, vilket gör att laddtiderna är kortare. De erbjuder en mix av laddning med AC och DC (likspänning), där DC-laddning normalt är det snabbaste alternativet (kallas ofta ”snabbladdning”).

Vilken laddutrustning kommer jag att behöva?

För bekväm och snabb laddning av ett elfordon hemma rekommenderas en laddbox, men det är inget krav. Installationskostnaderna varierar mellan marknader (och elförsörjning), men priserna är överkomliga och fortsätter att falla i takt med ökat utnyttjande. Som standard är elfordon normalt försedda med universella kablar för mode 2-laddning, och med dessa följer olika adaptrar och kontaktvarianter för globala standarder. De levereras med uttagsalternativ för både hemmet och industrin.

Jag har inte privat parkering hemma eller på arbetet. Innebär det att jag inte kan ha ett elfordon?

Inte nödvändigtvis. Det beror på en rad olika faktorer. Nätverket med offentliga laddpunkter växer, både för standard- och snabbladdning. I städer och längs större vägar finns det även många laddpunkter som du kan använda för rese- eller destinationsladdning.

Vad är destinationsladdning?

Dessa bekväma laddstationer finns vid shoppingcentra, hotell, gym osv.

Vad är reseladdning?

Snabbladdning finns på servicestationer eller särskilda laddstationer för elfordon och ger maximal laddning på kortast möjliga tid.

Klarar elnätet det stigande antalet elfordon?

Fordonstillverkare samarbetar för närvarande med regeringar och energileverantörer för att säkerställa att ökad användning av elfordon inte ska orsaka problem för de nationella elnäten.

Kan elfordon laddas när det regnar?

Laddningsprocessens säkerhet är fullt säkerställd. Kunder och människor runt omkring utsätts inte för någon risk för stötar.

Vad är regenererande bromsning?

Elmotorer förbrukar energi för att skapa rörelse. När denna rörelse inte längre behövs (till exempel när ett fordon saktar ner), kan den bromsande kraften utnyttjas för att vända motorns funktion och generera elektricitet. Detta kallas regenererande bromsning, och den elektricitet som genereras kan ledas tillbaka till batteriet. Under rätt omständigheter kan ett elfordons räckvidd förlängas med över 10 % genom tillvaratagande av regenererad elektricitet.

PRESTANDA

Är elbilar långsammare och har sämre respons än bensin- eller dieselbilar?

Typiskt för elmotorer är att de genererar maximalt vridmoment från stillastående, vilket ger hisnande acceleration.

Hur är vägegenskaperna jämfört med konventionella bilar?

Placeringen av batteriet i golvet mellan axlarna gör att elbilar har lägre tyngdpunkt och en jämn viktfördelning mellan fram och bak, vilket leder till bättre vägegenskaper. Eftersom inget utrymme behövs för en stor motor, oftast framtill, kan hjulen placeras längre ut i bilens hörn. Det medför ökad stabilitet och styrkänsla. Sammantaget ger detta en dynamisk körupplevelse med bra respons, vilket innebär att en elbil passar perfekt till varumärket Jaguar.

SÄKERHET

Är elfordon säkra?

Precis som alla andra Jaguar-bilar har I-PACE Concept designats och konstruerats för att uppfylla de strängaste globala säkerhetsstandarder.

UNDERHÅLL

Är elfordon svåra att underhålla?

Jämfört med ett fordon med förbränningsmotor kräver elfordon mindre underhåll eftersom de har färre rörliga delar. Enkelt uttryckt är det mindre som kan slitas ut. Serviceintervaller baseras på körsträcka och/eller tid.

PRIS

Hur mycket kommer I-PACE sannolikt att kosta?

Slutpriset kommer inte att bekräftas förrän närmare lanseringen av I-PACE. Samtidigt som elektriska drivsystem kan vara dubbelt så dyra som konventionella system, antar vi att I-PACE kommer att prissättas 10–15 % över en Jaguar F-PACE med motsvarande effekt och utrustning.


Jaguar I-PACE

TILLGÄNGLIG FRÅN ANDRA HALVÅRET 2018

Håll dig uppdaterad med de allra senaste nyheterna inför I-PACE:ans fullständiga i 2018. Vill du vara en av de första att äga en I-PACE när den blir tillgänglig under andra halvan av 2018? Meddela oss så sammanför vi dig med en lokal återförsäljare.

JAG VILL HA EN

JAG VILL FÅ INFORMATION

Alla uppgifter om acceleration, effekt, hastighet, räckvidd och laddning är tillverkarens uppskattningar baserade på bästa tillgängliga information vid tidpunkten för publicering.    Produktionsbilarna kommer att testas och certifieras före lansering, och officiella uppgifter presenteras innan kundbeställningar kan göras.   

I-PACE Concept-avtäckningen, bilder, beskrivningar och prissättning presenteras i god tro för att förmedla produktionsbilens spännande potential.  JLR förbehåller sig rätten att ändra, lägga till eller återkalla komponenter under tiden (före eventuella bindande kundbeställningar), i synnerhet men inte begränsat till förhållanden orsakade av ändringar i lagstiftning eller regelverk, påverkan från materialmarknaden samt produktions- eller servicekrav relaterade till produktionsbilen eller dess funktioner och komponenter.  För fullständiga villkor och bestämmelser, klicka här.

  • Jaguar XE
  • Jaguar XJ
  • Jaguar E-PACE
  • Jaguar F-PACE
  • Jaguar I-PACE