loading
Var god vänta...
Skip primary navigation

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER


Sekretesspolicy  Cookies


Webbplatsen jaguar.se drivs av British Car Import A/S. Säte: Sjællandsvej 1, 6000 Kolding, Danmark.
Jaguar har gjort allt som står i sin makt för att garantera att informationen på denna webbplats är riktig.


Jaguar strävar ständigt efter att finna sätt att förbättra specifikationer, design och produktion av sina fordon och ändringar görs fortlöpande. 

Även om allt som står i vår makt görs för att framställa aktuella produkter och specifikationer, ska webbplatsen inte uppfattas som någon ofelbar guide till Jaguars produkter och tjänster, och den utgör inte heller något erbjudande om försäljning av något visst enskilt fordon. Distributörer och återförsäljare är inte Jaguars ombud och har ingen som helst behörighet att binda Jaguar genom något uttryckligt eller underförstått åtagande eller utfästelse. Eventuella hänvisningar på denna webbplats till hastighet eller prestanda ska inte uppfattas som en uppmuntran att köra på ett riskfyllt sätt eller fortare än nationella hastighetsbegränsningar tillåter.


Samtliga siffror om bränsleekonomi har mätts enligt aktuell europeisk lagstiftning. Beroende på körteknik, väg- och trafikförhållanden, omgivande faktorer och fordonets skick kan ett fordons faktiska bränsleförbrukning skilja sig från den som uppnås vid provningsförfarandet. Rådfråga din återförsäljare om du undrar över något. Angiven information är korrekt vid tiden för publiceringen.


Tillvalspriser förutsätter att tillvalet är tillgängligt för ett nytt fordon. Jaguars policy är att hela tiden utveckla sina produkter. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra specifikationer, färger och priser på modeller och tillbehör som presenteras och beskrivs på denna webbplats. 


Vi har gjort allt i vår makt för att garantera att information, detaljer och beskrivningar stämde vid tiden för den senaste uppdateringen. Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar fordonets specifikationer med din Jaguar-återförsäljare innan du beställer för att undvika eventuella missförstånd.


Webbplatsen Jaguar.se innehåller flera marknadsversioner. Du når marknadssidorna genom språkvalssidan på startsidan för Jaguar.se. Informationen på varje webbsida hänvisar till marknadsspecifikationen för varje fordon och tjänster på eftermarknaden. Fordonsuppgifter kan skilja sig på marknadsnivå. Ingenting på denna webbplats utgör ett erbjudande från Jaguar Land Rover eller Jaguar-återförsäljare att sälja ett särskilt fordon.


Visade färger är enbart en allmän vägledning till de nyanser som är tillgängliga. Tyvärr kan den höga kvaliteten på våra fordons färger inte återges exakt här på webbplatsen.
Webbplatsen jaguar.se drivs av Jaguar Sverige British Car Import A/S. Säte: Sjællandsvej 1, 6000 Kolding, Danmark.
Jaguar har gjort allt som står i sin makt för att garantera att informationen på denna webbplats är riktig.


Jaguar strävar ständigt efter att finna sätt att förbättra specifikationer, design och produktion av sina fordon och ändringar görs fortlöpande. Även om allt som står i vår makt görs för att framställa aktuella produkter och specifikationer, ska webbplatsen inte uppfattas som någon ofelbar guide till Jaguarprodukter och tjänster och den utgör inte heller något erbjudande om försäljning av något visst enskilt fordon. Distributörer och återförsäljare är inte Jaguars ombud och har ingen som helst behörighet att binda Jaguar genom något uttryckligt eller underförstått åtagande eller utfästelse. Eventuella hänvisningar på denna webbplats till hastighet eller prestanda ska inte uppfattas som en uppmuntran att köra på ett riskfyllt sätt eller fortare än nationella hastighetsbegränsningar tillåter.


Samtliga siffror om bränsleekonomi har mätts enligt aktuell europeisk lagstiftning. Beroende på körteknik, väg- och trafikförhållanden, omgivande faktorer och fordonets skick kan ett fordons faktiska bränsleförbrukning skilja sig från den som uppnås vid provningsförfarandet. Rådfråga din återförsäljare om du undrar över något. Angiven information är korrekt vid tiden för publiceringen.
Vi försöker säkerställa att information på vår webbplats är riktig, fullständig och aktuell. Genom att använda denna webbplats är du emellertid införstådd med att vara bunden av villkoren och bestämmelserna, vilka träder i kraft den dag du först använder webbplatsen.


Utan att detta menligen påverkar dina rättigheter enligt lag, tillhandahålls webbplatsen och all information, text, namn, bilder, foton, logotyper, länkar och symboler jämte övrigt material (utan inskränkning) "i befintligt skick" och "i det skick de tillhandahålls", utan någon uttrycklig eller underförstådd utfästelse, garanti eller bekräftelse. Information, specifikationer och färger på denna webbplats kan variera beroende på marknad och kan förändras utan föregående meddelande. Vissa fordon visas med tillvalsutrustning. Kontakta din Jaguar-återförsäljare för mer information om tillgänglighet. Särskilt garanterar vi inte och lämnar ingen utfästelse om att information som lämnas på denna webbplats är riktig eller fullständig, att användningen av denna webbplats sker utan störningar eller fel, eller att webbplatsen och dess servrar är fria från datavirus och programfel.


Jaguar ansvarar under inga omständigheter gentemot någon person för eventuell skada eller förlust som må uppstå med anledning av att information som finns på vår webbplats eller produkter som visas på denna används, inbegripet, utan begränsning, indirekt eller följdskada eller skada av vad slag det vara må som uppstår med anledning av bruk eller uteblivet bruk, förlust av data eller utebliven vinst, oavsett om talan grundas på avtal, vårdslöshet eller annan skadeståndstalan, vilken uppstår på grund av eller i anslutning till att webbplatsen används. Oavsett vad som i övrigt må stadgas i dessa villkor och bestämmelser, ansvarar vi inte för krav som rör denna webbplats funktion eller tillgänglighet.

Samtliga namn, bilder och logotyper som identifierar Jaguar utgör märken som tillhör Jaguar. Samtliga tredje mans varumärken, produkt-, tjänste- och företagsnamn som finns på denna webbplats är varumärken, servicemärken och handelsbeteckningar som tillhör sina respektive innehavare. Jaguar ger inte någon annan person än innehavarna tillåtelse att använda dem. Eventuell sådan användning kan utgöra ett intrång på innehavarens rättigheter.
 • iPod®, iPhone™ och iPod touch® är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc., registrerat i USA och andra länder. 
 • Dolby® är ett varumärke som tillhör Dolby Laboratories och användning av sådana märken av Jaguar Land Rover Limited sker under licens.
 • DTS™ är ett registrerat varumärke som tillhör DTS Inc. och användning av sådana märken av Jaguar Land Rover Limited sker under licens. 
 • Ordmärke och logotyper för Bluetooth® ägs av Bluetooth SIG. Inc. och användning av sådana märken av Jaguar Land Rover Limited sker under licens.
 • Blackberry® är ett varumärke som tillhör Research In Motion Limited och är registrerat i USA och kan invänta registrering eller vara registrerat i andra länder. 
 • Audyssey MultEQ® är ett registrerat varumärke som tillhör Audyssey Laboratories, Inc och användning av sådana märken av Jaguar Land Rover Limited sker under licens. 
 • Bi-Xenon™ är ett registrerat varumärke som tillhör Hella KgaA Hueck & Co.
 • WhiteFire® är ett registrerat varumärke som tillhör Unwired Technology LLC och användning av sådana märken av Jaguar Land Rover Limited sker under licens.   


Jaguar lämnar ingen utfästelse, garanterar, bekräftar eller bär ansvar för eventuella externa webbplatser som denna webbplats må länka till respektive från. En extern webbplats som du besöker genom att klicka på en länk på denna webbplats står utanför Jaguars kontroll och du besöker sådan helt på egen risk.

Programvara som laddas ned från denna webbplats har ingående gåtts igenom och testats under alla produktionsled men vi rekommenderar ändå – liksom för all ny programvara – att du gör en viruskontroll innan du använder den. Vi rekommenderar också att du har en aktuell säkerhetskopia av din hårddisk innan du använder programvaran. Jaguar kan inte ta på sig ansvar för eventuell störning, skada på och/eller förlust av data för din data eller datorsystem som må uppstå när programvaran används. Rådfråga din nätverksadministratör innan du installerar programvara på en nätverksansluten dator.

Dessa villkor och bestämmelser ska vara underkastade och tolkas enligt rätten i England och Wales. För tvist som uppstår med anledning härav ska uteslutande domstol i England och Wales vara behörig. Om det skulle fastställas att något av dessa villkor är olagligt, ogiltigt eller av annat skäl inte kan verkställas på grund av rätten i någon delstat eller något land i vilket dessa villkor är avsedda att ha verkan, ska det frånskiljas och strykas från denna klausul. Samtliga övriga villkor och bestämmelser ska förbli fullt ut gällande och fortsätta att vara bindande och kunna verkställas. Jaguar förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och bestämmelser när som helst genom att meddela ändringen online.


Om du inte till fullo accepterar dessa villkor måste du omedelbart sluta att använda denna webbplats.


Med upphovsrätt © 2014 Jaguar Land Rover Limited.


 • Jaguar XE
 • Jaguar XJ
 • Jaguar E-PACE
 • Jaguar F-PACE
 • Jaguar I-PACE