loading
Var god vänta...
Skip primary navigation

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Villkor för I-PACE Concept-kampanjen och ”‘Jag vill ha en”-registreringen
Dessa villkor gäller för användning av kunden avseende kampanjmaterial, tillhörande dokumentation och marknadsföring/reklam samt registrering av kunden för ”Jag vill ha en”-funktion.
"Fördelar för kunden.  
Genom att registrera ”Jag vill ha en” kommer JLR att: 

a. Lägga in kunduppgifter i kunddatabasen ”först på marknaden” i kundens land för möjligheten att beställa produktionsfordon.  Registreringen är personlig för kunden och kan under inga omständigheter överlåtas till någon annan part.

b. Förse kunden med fordons- och beställningsinformation (om ”Först på marknaden”-registreringen fortfarande är aktuell vid tidpunkten för den formella produktionsstarten) 

c. Förse kunden med regelbundna uppdateringar av de publicerade specifikationerna för I-PACE, tidslinje för produktionsstart, vald/närmaste återförsäljare för kontakt och support 

d. Förse kunden med alla slutliga produktionsspecifikationer och tillval direkt eller via vald/närmaste återförsäljare så snart som försäljnings- och beställningsprocessen kan påbörjas 

e. Kunna återkalla ”Jag vill ha en”-registreringen när som helst före efterföljande bindande beställning av inköp av produktionsfordon.   "
"Bilder. 

Bildspråket som används för I-PACE Concept-kampanjen bygger med nödvändighet på ett förproducerat konceptfordon.  Kunderna kommer inte att avkrävas någon bindande beställning av produktionsfordonet förrän de fullständiga specifikationerna av produkten och tillvalen tillgängliggjorts för dem.  
"
"Produktionsspecifikationer.  

Produktionsfordonet kan skilja sig avseende styling, finish och utrustning, även om fordonets utseende och känsla i hög grad kommer att bibehållas.  Produktionskrav kan påverka detaljer av instrumentpaneler och säten/beslag.  Instrumentbräda och konsolpaneler kommer att förses med nödvändiga reglage och displayer.
"
"Försäljningsprocess, beställningar och depositionsavgifter. 
 
I-PACE Concept-kampanjen och ”Jag vill ha en”-registreringen utgör inte något försäljningserbjudande, någon kundbeställning eller något kontraktsåtagande av produktionsfordon när detta släpps.
"
Kunden samtycker till att deras personuppgifter skickas till närmaste/valda återförsäljare.   Kunden är medveten om att om denna återförsäljare inte är utsedd/auktoriserad för elbilar, så kommer beställning och leverans av fordonet att överföras till ett lämpligt alternativ.  
Återförsäljaren kan begära bokningsavgift/deposition i enlighet med sina normala förfaringssätt vid marknadsföring och försäljning.  
Varje sådan reservation, beställning och tillhörande kontrakts- och leveransskyldigheter ska gälla mellan kunden och återförsäljaren på återförsäljarens villkor.  
"Prestanda/specifikationer.
  
Fram till produktionsgodkännande och att certifierade data blir tillgängliga, utgörs alla specifikationer av tillverkarens uppskattningar grundade på information och antaganden vid tidpunkten för publicering.  Kundbeställningar kommer inte att tas emot förrän officiella certifierade siffror finns tillgängliga.
"
"Tillägg/ändringar. 
 
Avbildningar, beskrivningar och prissättning i I-PACE Concept-kampanjen presenteras i god tro för att förmedla produktionsfordonets spännande potential. JLR förbehåller sig rätten att ändra, lägga till eller återkalla komponenter under tiden (före eventuella bindande kundorder), i synnerhet men inte begränsat till förhållanden orsakade av ändringar i lagstiftning eller regelverk, påverkan från materialmarknaden samt produktions- eller servicekrav relaterade till produktionsfordonet eller dess funktioner och komponenter.
"

  • Jaguar XE
  • Jaguar XJ
  • Jaguar E-PACE
  • Jaguar F-PACE
  • Jaguar I-PACE